Informacje o Stowarzyszeniu Grupa Rekonstrukcji Historycznej "3 Bastion Grolman"

Statut SGRH "3 Bastion Grolman"

adres korespondencyjny :

Tomasz Lange
Krosno, ul.Piaskowa 8a/2
62-050 Mosina

NR KRS :0000277909

NR REGON : 3005633700

Nr konta : 46 1090 1463 0000 0001 0705 0537

siedziba Stowarzyszenia :  ul.Niezłomnych 1 , 61-894 Poznań

 • Prezes SGRH 3 Bastion Grolman Tomasz Lange tel. 793557732
 • Wice-prezes Michał Krzyżaniak 
 • Członek zarządu - Skarbnik Ryszard Zaczyński tel. 510199091
 • Członek zarządu Robert Wajlonis
 • Członek zarządu Sebastian Mizerski

Komitet Założycielski Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej "3 Bastion Grolman" :

 • Grzegorz Rutkiewicz
 • Adam Gajda
 • Michał Matuszewski

 • Organem sprawującym nadzór jest Prezydent Miasta Poznania
 • Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej "3 Bastion Grolman" zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla miasta Poznania XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.04.2007
 • Sprawami prawnymi SGRH 3 Bastion Grolman zajmuje się Robert Wajlonis

 

Nasze oficjalne logo

logo jest w formacie *.png w rozdzielczości 3000x3000 dpi