Linki

Strony instytucji i muzeów

Strony Stowarzyszen i Grup rekonstrukcji historycznej:

GRH Festung Breslau

SRH AA7

GH Oddzia3ów Milicji Obywatelskiej i Zomo

SRH Wrzesien 39

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kampfgruppe Adler


Portale internetowe dotycz?ce rekonstrukcji historycznej i historii:

rekonstrukcje

Portal rekonstruktorów Reenacting.eu

Odkrywca.pl


Inne Strony:

Producent wykrywaczy metali

bunkry dla bunkrowców