Forum Bastiongrolman.org

Różności - Pytanie o materiały Historyczne

RoninPn - 2013-12-06, 09:09
: Temat postu: Pytanie o materiały Historyczne
Szukam informacji na temat umundurowania Poznańskich Organizacji Skautowych z lat 1912 - 1918 I Hufiec Skautów “Piast” w którego skład wchodziły:
I Drużyna Skautowa im. Bolesława Chrobrego,
II Drużyna Skautowa im. Kazimierza Wielkiego,
III Drużyna Skautowa im. Mieszka I-go.
IV Drużyny Skautowa im. Władysława Jagiełły
ponieważ w 1915r władze pruskie wydały zakaz działalności Polskich Organizacji Skautowych możliwe że uniformy mogły ewoluować w kierunku mniej rozpoznawalnych dla władz pruskich.

Szukam Zdjęć , opisów (materiały, kolory, krój itp.) wszystkiego na czym można by się wzorować przy odtwarzaniu umundurowania Skautów Poznańskich z początkowego okresu.