Forum Bastiongrolman.org

O nas - INFORMACJE O STOWARZYSZNIU GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ

goral - 2007-05-25, 01:41
: Temat postu: INFORMACJE O STOWARZYSZNIU GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ
Informacje dotyczące:

Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”Siedziba : os. Stefana Batorego 48/18 60-687 Poznań

Adres do korespondencji : ul. Opoczyńska 4a 61-344 Poznań

Komitet Założycielski :

Rutkiewicz Grzegorz
Matuszewski Michał
Gajda AdamOrgan sprawujący nadzór : Prezydent Miasta Poznania

Numer KRS : 0000277909

Data wpisu : 04.04.2007

Nr REGON : 300563700

Nr konta : 46 1090 1463 0000 0001 0705 0537

Zarząd :

Grzegorz Rutkiewicz : Prezes

Gajda Adam : V-ce Prezes

Michał Matuszewski: Skarbnik

Wajlonis Robert : Członek Zarządu


goral - 2012-10-05, 07:48
:
W wyniku zmian w KRS -ie nastąpiły zmiany:
na czerwono

Informacje dotyczące:

Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”Siedziba :Krosno, ul.Piaskowa 8a/2, 62-050 Mosina

Adres do korespondencji : Krosno, ul.Piaskowa 8a/2, 62-050 Mosina


Komitet Założycielski :

Rutkiewicz Grzegorz
Matuszewski Michał
Gajda AdamOrgan sprawujący nadzór : Prezydent Miasta Poznania

Numer KRS : 0000277909

Data wpisu : 04.04.2007

Nr REGON : 300563700

Nr konta : 46 1090 1463 0000 0001 0705 0537

Zarząd :

Lange Tomasz : Prezes

Gajda Adam : V-ce Prezes

Zaczyński Ryszard: Skarbnik

Wajlonis Robert : Członek Zarządu

Mizerski Sebastian : Członek Zarządu

Krzyżaniak Michał : Członek Zarządu